NIEUWSBRIEF 8 “SPECIAL”
Einde jaar 2017

Zoals de echte volgers van onze activiteiten al hebben waargenomen: er vragen gesteld zijn in de raadsvergadering van vorige week donderdag. De woordvoerder van de PvdA vroeg naar de voortgang in dit langdurige project. De Fractievoorzitter heeft van de wethouder antwoord gekregen op zijn vragen met als slotopmerking dat het bestuur, de architect en betrokken ambtenaren de plooien zouden gladstrijken op donderdag 21 december om 9.00 uur ten gemeentehuize.
Welnu, dat gesprek heeft plaatsgevonden. Architecte Anne-Marie Pors is gevraagd aan te geven dat het dak, in verband met de verhoging, niet toegankelijk kan worden voor vleermuizen. Daarnaast is aan de tuinarchitect nog de opdracht gegeven aan te geven hoeveel en waar op het perceel de parkeerplaatsen zullen komen.
Beiden hebben deze plannen inmiddels uitgewerkt en die zullen alsnog aangeleverd worden aan de gemeente. Op de vraag van ondergetekende of dan aan alles voldaan is, werd medegedeeld dat de omgevingsvergunning, na de looptijd, op 26 januari 2018 zal worden afgegeven. Direct daarna kunnen we beginnen met de verbouwing.
We dachten als bestuur dat we dat dan maar meteen aan jullie door moesten geven. Een betere boodschap kunnen we u niet brengen aan het einde van 2017.

Zodra er meer nieuws is, zullen wij dat met u delen. Of, misschien leest u het net iets eerder in de krant. We wachten dat maar even geduldig af. Want laten we in ieder geval vaststellen dat de uitdrukking “geduld wordt geloond” hier in ieder geval op van toepassing is.
Wij wensen u namens de coördinatoren, de Vrienden Van…. en het bestuur van Latesteyn mooie dagen toe en een heel gezond 2018.

Namens ons allen,
Fred Heering, voorzitter

p.s. Misschien is dit wel het moment om ook vriend te worden van BTH Latesteyn.
Vermeldt u dan wel s.v.p. uw naam en adres.
Banknummer NL 66 RABO 030 4071 1072
www.devriendenvanlatesteyn.nl

Reageren

Facebook