Het lijkt er op dat we a.s. donderdag een overleg hebben met de wethouder Joep Pernot en diverse betrokken ambtenaren om te komen tot de eindbeslissing.
In dit overleg zullen de laatste spijkers met koppen geslagen worden. Wij zullen u na dit overleg op de hoogte brengen hoe dit gesprek verlopen is.
Het werken van de te verstekken vergunningen wordt nog even opgehouden, daar we ook een flora- en faunavergunning nodig hebben. Dit behoeft echter geen lang traject te zijn. We hopen u dan ook snel te kunnen berichten dat we aan de slag kunnen.

Met vriendelijke groet,

 

Fred Heering

Reageren

Facebook