Ons Bijna Thuis Huis Nuenen wordt naast de professionele zorg die de huisarts en thuiszorg biedt aan onze gasten ‘draaiende’ gehouden door vrijwilligers. Vrijwilligers die “ER ZIJN” voor onze gasten, vrijwilligers die met hart en ziel onze gasten een warm welkom bieden.

Ons Bijna Thuis Huis Nuenen is afhankelijk van deze vrijwilligers. Veel vrijwilligers raken bij dit werk betrokken doordat zij zelf een dierbare hebben verloren of in de zorg werkzaam zijn (geweest). Zij helpen de gasten bij lichte persoonlijke verzorging en staan mantelzorgers bij in hun moeilijke taak. De vrijwilligers vullen aan zodat de partner of andere familieleden de gelegenheid krijgen om even rust te nemen of een keer een nacht rustig te slapen. De hulp van vrijwilligers is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Zij verrichten geen medische, verpleegkundige of zwaar huishoudelijke taken.

Wij zoeken altijd vrijwilligers die beurtelings een aantal uren in het huis aanwezig zijn, zodat er altijd iemand is om een kop koffie te zetten, een kussen op te kloppen, een was te draaien, een boek voor te lezen, er gewoon te zijn…
Naast het verzorgen van eten en drinken en licht huishoudelijke taken bieden zij, indien gewenst, emotionele steun aan onze gasten en hun dierbaren.
Er is geen verpleegkundige achtergrond vereist, wel een warm hart.

Voordat de vrijwilliger aan het werk gaat krijgt hij/zij een introductiecursus van de VPTZ Dit is het overkoepelend orgaan voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg.
Er is een korte inwerkperiode waarbij o.a. de eigen houding en ervaring ten aanzien van sterven aan de orde komt. Regelmatig organiseren we leerzame thema-avonden.

De vrijwilligers werken wekelijks 1 dagdeel van vier uur en 1 keer in de maand een dagdeel in het weekend. We streven ernaar om van 7.00 tot 23.00 uur altijd twee vrijwilligers in huis te hebben.
Er wordt altijd in koppels gewerkt zodat onderling ervaringen kunnen worden uitgewisseld.

Vrijwilligers voor allerlei hand- en spandiensten, zoals onderhoudsklusjes, tuinonderhoud, koken/boodschappen doen etc. zijn ook van harte welkom.

Geïnteresseerd?
Heeft u interesse om vrijwilliger bij Bijna Thuis Huis Nuenen ‘Latesteyn’ te worden?
Dan kunt u zich aanmelden via deze link naar het inschrijfformulier, wij maken zo snel mogelijk een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Na een maand meedraaien evalueren wij samen en kijken we of e.e.a. aan de wederzijdse verwachtingen voldoet. Is dat het geval, dan krijgt u een vrijwilligersovereenkomst.

Voor vragen, kunt u mailen naar info@latesteyn.nl of bellen naar 06-39395734

Facebook