Opnamecriteria 

Zowel de ongeneeslijke zieke als diens naaste kan de wens tot opname in het Bijna Thuis Huis Nuenen ‘Latesteyn’ kenbaar maken. Dat kan als de levensverwachting niet langer dan circa drie maanden is. De huisarts of een andere zorgverlener kan de aanmelding (laten) regelen. Over het algemeen zal opname snel kunnen plaatsvinden. De eigen huisarts blijft de eindverantwoordelijke voor de medische zorg gedurende het verblijf.

Voor de opname is een Palliatief Terminale Indicatie (PTZ) nodig. De PTZ-indicatie wordt door de behandelend arts gegeven bij een levensverwachting van minder dan drie maanden. Na aanmelding neemt een van de coördinatoren van het Bijna Thuis Huis Latesteyn contact op en wordt verdere praktische uitleg gegeven.

Opnameprocedure 

Wanneer de opname-indicatie is verkregen brengen de coördinatoren een bezoek aan de toekomstige gast en diens naasten om e.e.a. af te stemmen als voorbereiding op de opname in het Bijna Thuis Huis Nuenen ‘Latesteyn’.

Facebook