Interview: Frans Lammerts; Foto: Fred Heering

Voor het Nuenense bijnathuishuis Latesteyn betekenden de steeds verdergaande beperkingen in verband met de corona-pandemie dat het per 15 maart jl. de deuren moest sluiten. Vorige week kon de eerste gast weer verwelkomd worden. Maar in de tussenliggende drie maanden hebben bestuur en vrijwilligers bepaald niet stil gezeten en gebeurden er goede dingen. We spraken erover met voorzitter Fred Heering, secretaris Helma van den Brink en Eveline van der Grinten, een van de twee coördinatoren.

‘Wel of niet sluiten was voor ons best een dilemma’, vertelt Helma van den Brink. ‘Gezien de overbelasting in de zorg in ziekenhuizen en verpleeghuizen, waar mensen soms eenzaam kwamen te overlijden, konden we niet leveren juist op een moment dat we hard nodig waren om de zware druk op de mantelzorg te verlichten.’ Fred Heering: ‘We overlegden met huisartsen: wat kon nog wel, wat niet? We hebben hun ons huis voor coronapatiënten ter beschikking gesteld, maar de gast zou dan wel door familie verzorgd moeten worden. Onze eigen vrijwilligers waren, mede door hun hoge gemiddelde leeftijd, niet inzetbaar.’ Toch hebben zij bepaald niet duimen zitten draaien. Al die tijd hebben ze bijvoorbeeld keihard in de tuin gewerkt, zodat die er nu tiptop uitziet.

Eerste post-coronaire gast
Eveline van der Grinten: ‘Heropening werd urgent toen we vorige week woensdag een verzoek tot opname kregen. Een terminale Nuenense vrouw in een Eindhovens ziekenhuis wilde dolgraag haar laatste dagen in Latesteyn doorbrengen. Snel werden vrijwilligers opgetrommeld en thuis(nacht)zorg geregeld. Donderdag was de intake, dezelfde dag al werd ze met een ambulance gebracht, vergezeld van dochter en kleindochter. Bij aankomst geen droevig ogende, maar een strálende gast! Behalve dat ze zo blij was in Latesteyn te kunnen komen, bleek ook dat de ambulance, als was het een Wensambulance, een kleine omweg gemaakt had langs voor haar dierbare Nuenense plekjes, zoals haar geboortehuis en waar ze daarna zoal gewoond had. Groot compliment voor de drie attente ambulancemedewerkers!’

Goede samenwerking
Bijna Thuis Huis Latesteyn is een kleinschalige (twee gastenkamers) voorziening waar, bijna volledig door de verzekering vergoed, palliatief-terminale zorg wordt geboden aan ongeneeslijk zieke mensen uit Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Waar nodig wordt professionele zorg verleend door de eigen huisarts, de thuiszorg (met name voor de nacht) en andere professionele zorgverleners. Maar zestien uur per dag zijn steeds twee van de in totaal 60 vrijwilligers aanwezig voor de zo belangrijke basale zorg, persoonlijke aandacht, het toevoegen van kwaliteit van leven aan de resterende kostbare tijd. Fijn voor de mantelzorgers om zich ‘ontzorgd’ te weten, blijkt ook uit hun positieve reacties na het overlijden. ‘Die nachtzorg door zorgprofessionals, evenals de financiële afwikkeling, stemmen thuiszorgorganisaties Savant, Zuidzorg en Archipel zelf onderling af. Supergoed geregeld!’, vertelt Helma. Ook met de huisartsen is het contact geïntensiveerd.

Toegevoegd: hotelfunctie voor niet-terminale zorgbehoevenden
Fred: ‘Binnenkort willen wij ook de mogelijkheid bieden aan niet-terminale chronisch zieken, om ter verlichting van de mantelzorg, een week bij ons te komen logeren. Het team huisartsen, met wie wij via coördinator Hanneke Boek intensief contact hebben, maakt zich met ons hard voor vergoeding van de nachtzorg door verzekeraars. Zo niet, dan zal een familielid of mantelzorger de wacht moeten overnemen. (Tussen 23.00 en 07.00 uur zijn immers onze vrijwilligers niet beschikbaar.) De huisartsen zitten, in het bijzonder door de coronacrisis, enorm in hun maag met overbelaste mantelzorgers van mensen die niet terminaal ziek zijn, maar wel 24/7 veel zorg behoeven; zeker toen alle verenigingen en clubs stil kwamen te liggen.’ Eveline: ‘Voor die logeerfunctie staat maximaal één kamer/bed ter beschikking, voor in principe één week. De kosten bedragen 60 euro per nacht, maar dat is dan wel voor volpension, dus inclusief maaltijden etc. Mocht de kamer nodig zijn voor een terminale gast, geldt voor de logé een ‘opzegtermijn’ van twee dagen.’

Facebook