Beste vrienden,

Wetende dat u sinds mei jl. niets meer van ons gehoord heeft, kan ik nu dan goed nieuws melden.

Wellicht is het u niet ontgaan, dat wij € 35.000 hebben mogen ontvangen tijdens het Gala van de Prinsen op zaterdag 28 oktober jl. Dit was voor ons aanleiding direct met het voltallige bestuur bijeen te komen en te besluiten dat we opdracht gaan geven aan BAN bouw om de verbouwing van Latesteyn in te gaan plannen. We hebben weliswaar nog niet het gehele bedrag voor de verbouwing bij elkaar, maar hopen daar in de komende maanden met allerlei initiatieven een positieve verandering in te kunnen brengen.

Nu hoop ik dat u niet direct een gat in de lucht springt, want het gaat nog enige tijd in beslag nemen voordat wij de opening zullen kunnen vieren.

Maandag 30 oktober jl. hebben we alle overeenkomsten met de gemeente ondertekend, waaronder ook de erfpachtovereenkomst. Verder is de aanvraag van de omgevingsvergunning ingediend. U kon het lezen in de beide plaatselijke bladen bij de gemeentemededelingen. Hiertegen kan dan nog 6 weken bezwaar aangetekend worden. Wij verwachten dat niemand hiervan gebruik zal maken, daar het pand voldoende op afstand ligt van de omwonenden, maar je weet natuurlijk nooit.

In de komende weken gaan we als bestuur naar de notaris om op basis van de erfpachtovereenkomst het zakelijk recht te vestigen. Klinkt goed en dan is er geen weg meer terug en gelukkig maar.

In de afgelopen maanden hebben natuurlijk niet stil gezeten. Inmiddels zijn onze drie coördinatoren, Wilma Nolte, Kiki van Luttervelt en Eveline van der Grinten op bezoek geweest bij verschillende collega instellingen en zijn van start gegaan met de nodige activiteiten. Daarnaast hebben ze de opleiding tot coördinator gevolgd, zodat zij de vrijwilligers in de komende maanden o.a. kunnen gaan coachen.

Verrassend was deze week ook nog: we kregen van de RABO-bank de aanmoedigingsaward 2017. Een initiatief van de RABO-bank om goede ideeën van het bestuur en architect extra in onder de aandacht te brengen. Paul Silvis, penningmeester, en Anne-Marie Pors, architecte, namen de award in ontvangst.

De afgelopen week was een week van erkenning en daar zijn we trots op, hopelijk samen met u!

De komende week wordt er weer hard gewerkt aan het bijwerken en vernieuwen van de website. We gaan u van nu af dan ook voortdurend op de hoogte houden met deze nieuwsbrieven, maar zeker met de voortdurende update van de site.

Maar nu is ook het moment aangebroken om vriend te worden van Latesteyn, want de vrienden hebben we nu absoluut nodig. Mag ik nogmaals vriendelijk verzoeken om vriend te worden van Bijna Thuis Huis Latesteyn, zodat u met een geldelijke bijdrage meewerkt aan het ontstaan en voortbestaan van dit mooie Nuenense initiatief.  Bezoek hiervoor ook onze website onder de noemer: Vrienden van Latesteyn  of neem gewoon even contact op met ons.

Met vriendelijke groet,

Fred Heering, voorzitter BTH Latesteyn

Reageren

Facebook