Tot onze grote spijt moeten wij u meedelen dat op 13 juni jl. onze voorzitter van de Vrienden van Latesteyn, Niek Zonneveld, zeer plots en onverwacht ons is ontvallen. We houden bijzonder goede herinneringen over aan hem.

Niek was met hart en ziel betrokken bij de voorbereidende werkzaamheden en de realisatie van ons prachtige Bijna Thuis Huis. Nog niet zo lang geleden hebben we met elkaar de vrijwilligers mogen opleiden en daarbij was Niek op een innemende wijze betrokken voor wat betreft
het aspect palliatieve zorg en omgang met de gasten van Latesteyn.
We hebben door zijn heengaan een fantastisch en zeer betrokken mens verloren en we zullen hem erg gaan missen.

– Lees hier de hele nieuwsbrief –

…..

Facebook