Beste vrienden,

We weten dat u denkt: gebeurt er eigenlijk nog iets?

Welnu, we kunnen u geruststellen. Achter de schermen wordt hard gewerkt. Drie van onze bestuursleden zetten zich uit alle macht in om fondsen te verwerven. Een van onze hoofdsponsors
Wesselman Accountans | Adviseurs, stelt alles in het werk om hun klantenkring te benaderen om ons te gaan helpen ons mooie initiatief te gaan ondersteunen. Ook de Nuenense ondernemers zullen door hen benaderd worden in de maand december.

Maar toch vragen wij u of u ons kunt helpen met het zoeken naar particulier initiatief.

Ook uit deze groep hopen wij dat er ondersteuning komt.

Het bestuur heeft unaniem besloten om de bouw pas te starten als er voldoende zekerheid is om alles te realiseren. Wanneer de eerste € 150.000 niet ter beschikking staan, gaan wij nog geen opdracht geven. Dus wij vragen u allen om actie te ondernemen naast hetgeen hierboven beschreven.

U kunt in ieder geval uw vrienden en kennissen enthousiasmeren vriend te worden van Latesteyn. Ook kunt u hen overhalen om te doneren, zodat wij sneller kunnen beginnen met bouwen.

Het bestuur zal op 8 december met de gemeente afspraken maken t.a.v. de erfpachtovereenkomst, dus ook daar wordt aan gewerkt.

Inmiddels beschikken we over een groot vrijwilligersbestand. Het is ons echter onduidelijk of er vrijwilligers zijn die beschikbaar zijn als coördinator. Mocht u interesse hebben, meldt u zich dan bij het secretariaat. De coördinatoren willen we aan laten sluiten bij de bestuursvergaderingen, zodat zij alles uit de eerste hand horen en weten wat er te wachten staat.

U weet, ik heb eens gezegd: “tweede kerstdag willen we het huis in gebruik gaan nemen”. Ik word hier regelmatig op aangesproken. En ja, wat zou ik dat graag gewild hebben. Maar we gaan ervoor dat Nuenen c.a. haar Bijna Thuis Huis krijgt. Dan maar deze zomer de opening?

Laten we allen onze schouders er onder zetten.

Namens de beide besturen wensen wij u een fijne decembermaand toe. Blijf ons volgen en hopelijk met positief nieuws in de nieuwsbrief van januari.

Met vriendelijke groet,

Fred Heering, voorzitter BTH.

Reageren

Facebook