Interview en foto: Frans Lammerts, Nuenense krant

Na vele tegenslagen en vertragingen kon afgelopen maandag dan toch een begin worden gemaakt met het bewoonbaar maken van pand en omgeving Latesteyn aan de Pastoorsmast als Bijna Thuis Huis. Opgeluchte vertegenwoordigers van de stichting en Vrienden Van willen het woord ‘eindelijk’ niet horen: ‘We gaan gewoon nu écht aan de slag!’

Tot het einde toe zat het de stichting Latesteyn en haar sympathisanten niet mee, vertelt voorzitter Fred Heering, gesecondeerd door secretaris en voormalig zorgmanager Helma van den Brink, en voorzitter van Vrienden van Latesteyn, oud-huisarts Niek Zonneveld.
‘Dachten we met de vergunningen in januari jl. rond te zijn, schrok de gemeente wakker toen in een Sonse kerk vleermuizen gesignaleerd waren. Sorry, vergeten te melden: zo’n onderzoek moest in pand Latesteyn óók gebeuren. Er werd geen vleermuis aangetroffen.
Financieel waren we na de gift vanuit het Prinsengala van 35.000 euro ook boven jan, dachten we – werd bij een inbraak alle ijzer, inclusief het complete buitenhek, meegenomen en werd later het interieur van het toen niet meer omheinde pand door vandalen vernield. Totale schade: 100.000 euro. Gelukkig werden we door slopers en bouwers gematst: zij compenseerden de schade.’
Overigens, weet Helma van den Brink te vertellen, heeft het vestigen van een bijna-thuis huis bijna overal een jarenlange aanloop gekend. ‘Wij hadden het geluk dat we al meteen een perfecte locatie hadden.’ [In Son en Breugel bijvoorbeeld ging aan het stichten van het Bijna Thuis Huis een lange juridische strijd met een boze buurman en kornuiten vooraf. – FL]

Geplande opening: begin 2019
Vandaag, 1 oktober, werd al meteen begonnen met het toegankelijk maken van het terrein voor het aanstaande bouwverkeer. Het planschema van start tot oplevering loopt van 1 oktober 2018 tot 28 februari 2019. Dan kan de inrichting beginnen, zodat naar verwachting eind maart/begin april de eerste gasten opgenomen kunnen worden. Voor het zover is, is er voor bestuursleden en Vrienden Van veel werk aan de winkel. Er moet een soort ‘rewarming-up’ plaatsvinden: na die lange tijd van gedwongen radiostilte moeten toezeggingen van sponsoren herbevestigd worden.

Vrijwilligers gevraagd!
Een Bijna Thuis Huis onderscheidt zich van een hospice doordat het geen professioneel team van artsen en verpleegkundigen in loondienst heeft voor het verlenen van specialistische hulp, maar, uitgezonderd de twee coördinatoren, enkel werkt met vrijwilligers. Ook van de vrijwilligers die zich in het verleden gemeld hebben, zijn er mogelijk intussen enkelen afgehaakt wegens andere activiteiten. Maar ook kan het zijn dat mensen na pensionering juist meer tijd hebben gekregen om vrijwilliger te worden. Er zijn in totaal 70 vrijwilligers nodig om een rooster van twee vrijwilligers per shift rond te krijgen. Zij krijgen allen een opleiding vanuit de organisatie VPTZ (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg) in afwisselend Boordhuys en John Geven Studio’s. Binnenkort start een wervingsactie.

Ondersteuning van alle kanten
Stichting Latesteyn beschikt over vele waardevolle contacten. Zo kan geput worden uit de ervaringen en de sympathieke ondersteuning van bijna-thuishuizen in Son en Breugel, Sint-Oedenrode, Best. Oirschot, Mierlo e.a. Van hen kreeg de stichting formats van vrijwilligerscontracten, van een huishoudelijk reglement en zo meer.

Perspectief
Kortom, kon vandaag vastgesteld worden: er zijn nu echt geen beren (of vleermuizen) meer op de weg. Vanaf begin 2019 kunnen terminaal zieken opgenomen worden, op indicatie en met blijvende ondersteuning van hun eigen Nuenense huisarts; met professionele ondersteuning van thuiszorgverpleegkundigen; omringd door een prachtig buitengebied en binnen door eigen vertrouwde muziek, foto’s, planten; in de nabijheid van dierbaren die permanent in en uit mogen lopen en desgewenst kunnen blijven eten en overnachten. Dat alles met de warme zorg van vele, goed opgeleide vrijwilligers.

Wie wil daar nu eigenlijk NIET vrijwilliger zijn?
Voor aanmelding en informatie: kijk op de vrijwilligers pagina of bel met voorzitter Fred Heering, 06-40361353.

Reageren

Facebook