Beste vrienden,

Wetende dat u sinds februari jl. niets meer van ons gehoord heeft, kan ik nu dan goed nieuws melden. U weet misschien nog dat ik in de vorige nieuwsbrief vermelde, dat er eerst voldoende geld bijeen gebracht moest worden, voordat we aan de bouw zouden kunnen beginnen. Welnu, zover is het dan nu. Plotseling werden wij in de maand april verrast door toezeggingen van bedragen, zoals het VSB-fonds, waardoor we nu een GO kunnen geven voor de voltooiing van onze plannen. Ik weet niet of ik u daarmee ook mag feliciteren als volgers, maar ik doe het toch maar.

Het is echter wel goed u te laten weten dat er de afgelopen dagen enige bijzonderheden hebben plaatsgevonden op de Pastoorsmast 18. Afgelopen weekeinde heeft, een voor ons onbekend persoon, zich toegang verschaft tot het pand. Hij heeft daar inmiddels twee nachten doorgebracht. We hebben dit gisteren geconstateerd, nadat we een telefoontje van de gemeente kregen met de vraag om voor anderhalve maand het pand ter beschikking te stellen aan een Syrische familie. Hiervoor is op korte termijn geen andere huisvestging. Natuurlijk kunnen wij dat niet weigeren, daar wij met de verbouwing na de bouwvakvakantie zullen beginnen. Bij de sleuteloverdracht bleek het pand echter “bewoond” te zijn. Gisterenavond is het gehele pand weer ontruimd en de gemeente zal het een dezer dagen overdragen aan bovengenoemd gezin.

Tijdens het gesprek over deze vorm van bewoning van het pand met de heer Pernot, onze wethouder, kwam ook het verdere verloop van onze belangen aan de orde en is ons toegezegd dat de nog te verstrekken vergunningen begin juni in ons bezit zullen zijn. De vergunningen betreffen de aanvragen voor planschade en een omgevingsvergunning.Deze zijn nodig voor ons om aan de wettelijke eisen te voldoen. Mevr. Anne-Marie Pors, onze architect, zal verder zorgdragen voor vergunningen die betrekking hebben op de bouw.Zoals u weet zal de firma Ban Bouw de verbouwing gaan verzorgen, dus na verstrekking van de opdracht zullen zij uiterlijk september aan de slag gaan.

Voor verder nieuws verwijs ik u graag naar onze vernieuwde website en vergeet niet om Vriend van… te worden. Zie hiervoor ook onze website onder de noemer: Vrienden van Latesteyn

Reageren

Facebook