Beste vrienden,

Gedurende de voorbije maanden is er weer het nodige ondernomen door het bestuur van de stichting en het bestuur van de vrienden van. De diverse aanvragen zijn onderbouwd met een goed doortimmerd ondernemersplan en een financieel overzicht; tevens met de jaarrekening, waarmee we aan kunnen geven welke weg we bewandelen.

Maar u snapt nu misschien ook dat het een lange weg is die wij met ons allen, inclusief u, moeten afleggen. Momenteel is er uitvoerig overleg gaande met de bouw-ondernemer, een vertegenwoordiger van de RABO bank, onze architecte en twee leden van het bestuur om te komen tot een financieel plan, dat ons de ruimte biedt om te beginnen met de bouw. Wij hopen u daar eind deze maand meer over te kunnen berichten, maar er gloort licht aan de horizon.

Gedurende de komende weken wordt er een gesprek gevoerd met twee potentiële kandidaten voor de functie van coördinator voor de vrijwilligers. Wanneer daar witte rook verschijnt, zullen zij met ons gaan optrekken binnen de bestuursvergaderingen, wanneer het personele zaken betreft.

Maar we verwachten ook wat van u, voor zover dat van toepassing is. Word vriend van Latesteyn, zodat we met ons allen steun geven aan het initiatief waar we allemaal voor staan. We moeten immers de handen ineen slaan.

Onze website medewerker is gaan studeren en dat hield in dat hij geen tijd meer had.

Inmiddels zijn wij de website aan het bewerken en zal er eind deze maand een totale upgrade komen, waardoor hij er professioneler uit zal gaan zien. Meer informatie en meer mogelijkheden worden dan aan u aangeboden.

Momenteel zijn de jaarstukken verschenen, maar u kunt ze dus niet direct vinden op de site. Mocht u toch in het bezit willen komen van de stukken, dan kunt ze opvragen bij het secretariaat. Eind deze maand zullen ze pas op de website verschijnen.

Zo dit was het. We wensen u allen een mooie maand februari en maart toe en zoals afgesproken, zodra er belangrijk nieuws breng ik op de hoogte.

 

Met vriendelijke groet,

 

Fred Heering vz.

Reageren

Facebook