Verslag en foto’s: Frans Lammerts

De drukte bij en in het Boordhuys, deze 7de november, onderstreepte opnieuw dat Bijna Thuis Huis ‘Latesteyn’ zich mag verheugen in warme belangstelling van de Nuenense gemeenschap. Ruim 60 potentiële vrijwilligers, onder wie verheugend veel mannen, werden door de twee coördinatoren en een ervaringsdeskundige bijgepraat over hoe hun inzet voor stervenden eruit zou kunnen komen te zien.

Voorzitter Fred Heering schetste ter opening in het kort, van hoever Stichting Latesteyn is moeten komen sinds het passeren van de notariële oprichtingsacte, nu alweer vier jaar geleden. ‘Als ons toen meteen verteld was wat er allemaal aan gemeentelijke vergunningen, ontheffingen, faunaonderzoeken enzovoorts komt kijken, hadden we alles in één jaar rond kunnen krijgen!’ Maar dat is nu geschiedenis, sinds aannemer Jack Aldenhoven van BanBouw de verlossende woorden sprak: ‘We gaan beginnen!’ Op 1 oktober startten de renovatiewerkzaamheden aan en rond het pand aan de Pastoorsmast, waarin ruimte komt voor maximaal twee gasten en o.a. slaapplaatsen voor familie.

Vrijwilligers onontbeerlijk
Maar een bijnathuishuis (bth) kan niet zonder het menselijk kapitaal van tientallen vrijwilligers. Daarin onderscheidt het zich van een hospice, waar voornamelijk met professionele krachten gewerkt wordt. Deze avond was bedoeld om de aanwezige gegadigden bij te praten over wat de inzet als vrijwilliger in het BTH Nuenen gaat betekenen. Dat gebeurde door de twee coördinatoren, Kiki van Luttervelt en Eveline van der Grinten. Zij bevroegen daartoe Wilma van Casteren, door de wol geverfd als coördinator van twee al langer bestaande bijnathuishuizen, in Sint-Oedenrode en Oirschot.

Er hadden zich 55 bezoekers aangemeld.

24-uurs zorg
De zorg in een bijnathuishuis (te verstaan als: ‘bijnazoalsthuishuis’) is verplaatste thuiszorg voor mensen die (geïndiceerd) naar verwachting niet langer dan drie maanden meer te leven hebben en indien, zo legde Wilma uit, thuis sterven te belastend is: voor een angstige stervende, voor de mantelzorger, als mensen alleenstaand zijn of kinderen te ver weg wonen. ‘Sterven is loslaten, en dat is moeilijk. De ervaring leert dat het letterlijk afstand nemen door opname in een bth dat loslaten vergemakkelijkt. Met name bij alleenstaanden zie je vaak een opleving als ze in een bth worden opgenomen: zich koesterend in de warme en oprechte aandacht, verwend worden met op zich kleine dingen, zoals een visje van de markt dat een vrijwilliger even gaat halen.’

Vlnr. Kiki van Luttervelt, Wilma van Casteren, Eveline van der Grinten

Voor dat alles zal er in Latesteyn permanent hulp aanwezig zijn. Overdag van vrijwilligers, steeds met tweeën, in een vierploegendienst tussen 07.00 en 23.00 uur van telkens vier uren; tussen 23.00 en 07.00 uur is er de professionele hulp van de thuiszorg. De gasten behouden hun eigen huisarts.

Fijne sfeer
Kenmerkend voor werken in een bth noemde Wilma van Casteren de warmte en huiselijkheid. ‘Vanavond zitten hier mensen met allemaal een hulpverlenende instelling. Je zult merken dat, naast de spontane gesprekken met de gasten maar ook met hun naasten, er ook fijne contacten ontstaan tussen vrijwilligers onderling.’

Vrijwilligerswerk in een bth is natuurlijk van een intensievere aard dan b.v. dat in een dagopvang. Daarom krijgt ieder die zich aanmeldt een intakegesprek en een scholing, vooraf en tussentijds, door de organisatie Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ), te geven in om niet ter beschikking gestelde lesruimten in het Boordhuys en John Geven Studio’s. Als nieuwe vrijwilliger loop je eerst een maand met iemand mee. Daarnaast is er periodiek een gesprek met een coördinator over wat dit dankbare, maar intensieve werk met je gedaan heeft en doet.

1 november jl., BTH Latesteyn – Verbouwingsherbouw in volle gang.

Vragen
De aanwezigen kregen adequate antwoorden op hun vele vragen. Over diensten (‘af en toe een weekend; rooster en vakanties zelf in te plannen’); de concrete aard van het werk (‘vooral: het er-zijn, rust bieden in die laatste levensfase; ‘ns ’n ontbijt of soep klaarmaken; huishoudelijke klusjes; overdracht naar de thuiszorg’); de grens met complexe professionele zorg (‘geen medisch-verpleegkundige taken als pijnbestrijding; ook overigens je eigen grenzen bewaken’); gevoel van veiligheid (‘er is bewaking, en steeds een coördinator bereikbaar’).

Aanmeldingen
Na afloop van de bijeenkomst in een gastvrij Boordhuys mocht stichting Latesteyn al 52 namen noteren van potentiële vrijwilligers.
Voor een totale bezetting zijn er minimaal 60, liefst 70 nodig.

Aanmelden kan via de vrijwilligers-aanmeldpagina op deze site of via 06-40361353 (Fred Heering).
Per 1 april 2019 kunnen dan de eerste gasten opgenomen worden!

Reageren

Facebook