Alweer twee jaar geleden, schreven we in Zó Nuenen voor het eerst een artikel over het Bijna Thuis Huis Latesteyn. Het huis aan de Pastoorsmast in Nuenen, waar kwaliteit van leven wordt toegevoegd aan de kostbare tijd die rest. Waar, als het einde nadert en sterven thuis niet mogelijk is, de laatste zorg samen wordt gedragen. In een huiselijke, liefdevolle omgeving, met persoonlijke zorg door daartoe opgeleide vrijwilligers en met eigen vertrouwde hulpverleners.

Inmiddels zijn er grote stappen gemaakt; in de tweede week van december zijn de pannen op het dak gelegd en begint de bouw van Latesteyn richting de oplevering te gaan, die voor eind februari gepland staat. Hierna wordt het huis volledig ingericht, met alle faciliteiten die nodig zijn om een bijna thuisomgeving te creëren.

Vrijwilligers
“Begin april is gepland om operationeel te zijn” vertelt Fred Heering, voorzitter van het bestuur van de Stichting Bijna Thuis Huis. “Er moet natuurlijk na de oplevering nog heel veel gebeuren, maar we denken dat, met veel hulp, in een maand te kunnen redden. Naast het inrichten van het huis, staat het werven en scholen van vrijwilligers nu op het programma. De persoonlijke zorg aan onze cliënten zal door hen gegeven gaan worden. Zij gaan het huis draaiende houden en mensen liefdevol bijstaan, daar waar nodig”.
“Onze vrijwilligers gaan zorgen voor die warme huiselijke omgeving, voor dat kopje koffie, dat extra opgeschudde kussen en voor een goed gesprek, soms op de achtergrond en op andere momenten heel dichtbij”, vult Eveline van der Grinten, een van de twee vrijwilligers coördinatoren, aan.
“Afgelopen november hebben we in het Boordhuys met belangstellenden onze eerste bijeenkomst gehad. Belangstellenden die graag opgeleid willen worden tot vrijwilliger. Er waren zo’n zestig mensen en een groot deel daarvan heeft zich inmiddels aangemeld.
Op dit moment houden Kiki van Luttervelt en ik met ieder van hen een uitgebreid kennismakingsgesprek en vertellen hoe het werken in een Bijna Thuis Huis zal kunnen zijn. Na deze gesprekken volgt een uitgebreide training, deels online en deels in groepsverband, waarna we van start kunnen gaan in april. Onze vrijwilligers gaan, steeds met tweeën, werken in diensten van vier uur tussen 07.00 en 23.00 uur. ’s Nachts wordt de persoonlijke zorg overgenomen door professionals.
We hopen dat al onze vrijwilligers minstens een dienst per week en een dienst per maand in het weekend kunnen draaien.
Op dit moment zijn we nog op zoek naar meer belangstellenden, die graag bij ons als vrijwilliger willen komen werken. Op de website www.bijnathuishuisnuenen.nl staat alle informatie hierover uitgebreid beschreven. Het hebben van een warm hart is ons belangrijkste criterium voor aanname. Naast vrijwilligers voor de persoonlijke zorg zijn we ook nog op zoek naar mensen die allerlei hand- en spandiensten, zoals tuinonderhoud en het doen van boodschappen, kunnen verlenen. Iedereen die zich aanmeldt via het formulier op de website, wordt uiteraard uitgebreid begeleid. Er zullen ook, als we eenmaal draaien, regelmatig bijeenkomsten worden gehouden om met elkaar te sparren en ervaringen
samen te delen”.

Donaties
“Zonder onze vrijwilligers zijn we niets maar om Latesteyn draaiende houden, zijn we ook afhankelijk van donaties en giften, en dat voortdurend”, zegt Niek Zonneveld, voorzitter van de Vrienden van Latesteyn. We hopen dat zoveel mogelijk mensen vriend van ons willen worden want Latesteyn is voor Nuenenaren, door Nuenenaren. Iedereen kan in de situatie terecht komen dat de vrijwilligers in Latesteyn de laatste dagen van een leven zo kwalitatief mogelijk laten zijn.
Mensen kunnen eenmalig een bijdrage storten, maar kunnen ook daadwerkelijk vriend worden door zich voor minstens vijf jaar aan ons te verbinden met een contract. Een minimale jaarlijkse donatie van € 50,-, die volledig aftrekbaar is van de belasting, is de basis. Als u nu met ons de handen ineen wilt slaan, ga dan naar www.vriendenvanlatesteyn.nl en vul het schenkingsformulier in. Wij nemen dan direct contact met u op”.

Zo Nuenen blijft de ontwikkelingen van het Bijna Thuis Huis Late- steyn volgen en zal u er regelmatig over informeren.

Reageren

Facebook